Yükleniyor, lütfen bekleyiniz.
GLOBAL VAKIF KONFERANSI 2023

 

 

GWC Hakkında

 

 

  

İslam medeniyetinin doğurduğu en önemli kurumlardan biri olan vakıf, yüzyıllardır toplumsal kalkınmanın sağlanması noktasında kilit bir role sahip olmuştur. Vakıflara ilişkin hükümlerin tesisinde dahi ilk önceliğin vakfın sürdürülebilirliği olduğu bilinmektedir. Dönem dönem sosyal, siyasi veya finansal problemler sebebiyle sekteye uğrayan vakıfçılık faaliyetleri, İslam medeniyetinin kalbine uzanan kökleri sayesinde bugünlere kadar ayakta kalmayı ve büyüyüp serpilebilmeyi başarabilmiştir. Birçok Müslüman devlette bugün dahi büyük bir finansal varlık gösteren vakıfların, temelinde yatan hayri gayeyi gerçekleştirmek ve bu gayeye ayrılan sermayeyi yönetmek için toplumdaki yeni gelişmelere ayak uydurması elzemdir.

Teknolojinin çok hızlı bir gelişme gösterdiği çağımızda, eski usul kurum ve sermaye yönetimlerinin zaman zaman yetersiz kalabildiği veya çok daha etkin kullanılabilecekken bu fırsatı kaçırdığı durumlar söz konusu olabilir. Vakfın kuruluş gayesine sadık kalarak mevcut sermayesini en etkin şekilde yönetebilmesi ve bu gayeye ulaşabilmek için sermayesini en etkin şekilde kullanması bir zorunluluktur. Bunu sağlayabilmek ise bu hızlı gelişim çağında yaşanan gelişmeleri takip edebilmek ve vakıf sistemine uygulayabilmekten geçmektedir. Çünkü İslam medeniyetinin tarihsel gelişimi açısından en önemli mali kurumlar olan vakıflar, geçmişte olduğu gibi bugün de ümmetin sosyal ve ekonomik kalkınmasında başat rol oynamalıdır.

Bu doğrultudaki fikri faaliyetlerin konsantrasyonu konusunda on yıldır önemli bir misyon üstlenen Global Vakıf Konferansının 11. konferansı bu sene vakıfların beşiği İstanbul’da yapılacaktır. 11. Gobal Vakıf Konferansı 7-9 Eylül 2023 tarihinde olacaktır. Bu konferansı düzenleme görevini, vakıf üniversitesi olarak faaliyet gösteren İbn Haldun Üniversitesi ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ile İlim Yayma Vakfı’nın üstlenmiş olduğunu duyurmaktan memnuniyet duymaktayız. Ortaklarımız ise bu köklü konferansın ana düzenleyicisi International Islamic University Malaysia (IIUM) ve stratejik ortaklarımız olan University Tun Abdul Razak (UNIRAZAK), Finterra ve Al-Madinah International University (MEDIU)’dur. 

Bu sene “Yeni Nesil Vakıfçılık” teması ile düzenlenecek olan 11. Global Vakıf Konferansının, vakıfçılık faaliyetlerinin yeni finansal ve teknolojik gelişmeler ışığında değerlendirilmesi ve bu gelişmelere uyum sağlayabilmek için yeni bir yaklaşım belirlenmesi bakımından uluslararası akademik ve iş dünyası çalışanlarının katkılarının ve tecrübelerinin paylaşılabildiği ortak bir zemin sağlayacaktır. Bununla birlikte güncel gelişmelere uyum sağlayabilen başarılı vakıf uygulamalarının ve bu noktadaki tecrübenin diğer ülkelerdeki vakıfçılık faaliyetlerine yol göstermesi ve bir vizyon sunması sağlanmak istenmektedir. Bu konudaki bilgi ve deneyimlerin paylaşılması, akademi ve iş dünyası için dünyadaki vakıfçılık faaliyetlerindeki güncel gelişmelerin yakalanmasına fırsat sağlayacaktır.

  Organizatör Kuruluşlar              Partner Kuruluşlar

Etkinlikler Tüm Etkinlikler